• במקביל להדברה שבוצעה בבית, מומלץ לנקוט בפעולות מניעה (איתור וטיפול בסדקים בקירות ,בבעיות צנרת ובאיטום גגות) על מנת למנוע /לעכב חדירת חרקים ומזיקים. 

  • פעילות חומרי ההדברה ממשיכה גם בתקופה שלאחר ביצועה, לאחר ביצוע ההדברה החרקים/מזיקים מתים החל מהטווח המיידי ועד כחודש אחרי אם לאחר טווח זה , בתקופת האחריות שהוגדרה, הבעיה לא נפתרה – פנה לקבלת שירות   .    

  • בכדי למנוע הופעת עש המזון , מומלץ לאחסן את המזון בקופסאות פלסטיק קשיחות.

  • בחודשי הקיץ יש להקפיד לזרוק את אשפת הבית ושאריות מזון בכל יום בכדי למנוע התפתחות של ריקבון שבעקבותיו מגיעות רימות זבובים.